კინოთეატრი "რუსთაველი"12:15 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (9-10 ლარი)
14:30 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (10-11 ლარი)
17:45 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (11-12 ლარი)
20:00 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (13-14 ლარი)
22:15 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (13-14 ლარი)
კინოთეატრი რუსთაველი (დარბაზი 1)
რუსთაველის გამზ. 5 ტელ: 2932-253, 2555-00012:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (6 ლარი)
14:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (7 ლარი)
16:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (8 ლარი)
18:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (8 ლარი)
20:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (8 ლარი)
22:00 - "სკუპი" (ქართულად) - (8 ლარი)
კინოთეატრი რუსთაველი (დარბაზი 2)
რუსთაველის გამზ. 5 ტელ: 2932-253, 2555-00012:15 - "სიცოცხლის ხე" - (7 ლარი)
14:45 - "სიცოცხლის ხე" - (8 ლარი)
17:30 - "სიცოცხლის ხე" - (9 ლარი)
20:00 - "სიცოცხლის ხე" - (10 ლარი)
22:30 - "სიცოცხლის ხე" - (10 ლარი)
კინოთეატრი რუსთაველი (დარბაზი 3)
რუსთაველის გამზ. 5 ტელ: 2932-253, 2555-00012:00 - "რანგო" (ქართულად) - (6 ლარი)
14:00 - "რანგო" (ქართულად) - (7 ლარი)
16:00 - "რანგო" (ქართულად) - (8 ლარი)
18:00 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (9 ლარი)
20:15 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (12 ლარი)
22:30 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (12 ლარი)
კინოთეატრი რუსთაველი (დარბაზი 4)
რუსთაველის გამზ. 5 ტელ: 2932-253, 2555-00012:00 - "ფორსაჟი 5" - (7 ლარი)
14:30 - "ფორსაჟი 5" - (8 ლარი)
17:00 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (9 ლარი)
19:30 - "აგვისტოს 5 დღე" (ქართულად) - (12 ლარი)
22:15 - "ფორსაჟი 5" - (10 ლარი)
კინოთეატრი რუსთაველი (დარბაზი 5)
რუსთაველის გამზ. 5 ტელ: 2932-253, 2555-000